L vinan vápenatý - E 354

Tato látka je obsažena v mnohém ovoci.