Mléčnan draselný - E 326

Tato látka má obdobné vlastnosti jako E325.