Oktylgallát - E 311

Antioxidant zpomaluje žluknutí tuků a olejů.