Vinan sodnodraselný - E 337

Tato látka zabraňuje nežádoucím reakcím kovů v potravinách a upravuje kyselost potravin.