Vinany sodné - E 335

Látka upravuje kyselost potravin a posiluje účinek antioxidantů v tucích.