Lysozym - E 1105

Lysozym se používá k ošetření sýrů. V USA zakázáno.