Polysorbát 60 - E 435

Rovněž tato látky má obdobné vlastnosti a použití jako E433.