Polysorbát 80 - E 433

Polysorbát 80 je stabilizátor a emulgátor.