Octan draselný - E 261

Vlastnosti a použití podobné jako u kyseliny octové.