Hlinitokřemičitan vápenatý - E 556

V ČR je používání stejné jako E554.