Síran hlinitý - E 520

Vlastnosti síranu hlinitého je úprava kyselosti potravin a je to zpevňující látka.