Síran sodnohlinitý - E 521

Reguluje pH a působí jako zpěvňující a kypřící látka.