Uhličitany sodné - E 500

Uhličitany sodné mají obdobné vlastnosti i použití. Jsou používané především jako kypřící látky a látky, které vážou některé kovy.