Tato látka upravuje kyselost některých potravin a zabraňuje nežádoucím účinkům kovů, přítomných v potravinách.