Kyselina adipová je regulátor kyselosti, přídatná látka do potravin pod označením E 355. Je to olejovitá kapalina omezeně rozpustná ve vodě. Používá se při výrobě nylonu 66. Výchozí látkou pro její výrobu je tetrahydrofuran, který se nechá za zvýšené teploty a tlaku za využití katalyzátoru reagovat s oxidem uhelnatým a vodou. Dále má hojné využití v potravinářském průmyslu, kde slouží jako ochucovadlo. Pro své kypřící vlastnosti se využívá v pekařství.