Tokoferoly, souhrnně označované jako vitamín E, jsou přírodní chemické látky, deriváty 6-hydroxychromanu nebo tokolu. Patří mezi vitamíny rozpustné v tucích a v organismu slouží jako důležitý antioxidant, chrání buněčné membrány před poškozením volnými radikály.

Chemická struktura

tokoferol chemický název
?-tokoferol 5,7,8-trimethyltokol
?-tokoferol 5,8-dimethyltokol
?-tokoferol 7,8-dimethyltokol
?-tokoferol 8-methyltokol

Existují čtyři tokoferolové a čtyři tokotrienolové izomery, které mají biologickou aktivitu. Všechny jsou tvořené chromanovým kruhem a hydrofobním fytylovým vedlejším řetězcem, který zapříčiňuje nerozpustnost ve vodě a naopak dobrou rozpustnost v tucích. Tokoferoly proto snadno pronikají do buněčných membrán a stávají se jejich součástí.

Na chromanovém kruhu je připojena jedna hydroxylová skupina, která je dárcem vodíkových atomů a podmiňuje antioxidační účinek látky, a methylové skupiny, jejichž různý počet určuje konkrétní tokoferol. Nejvíce rozšířen je D-?-tokoferol, který má také největší antioxidační aktivitu.
?-tokoferol (Vitamín E)

Vitamín E v potravě

Je obsažen v oleji z pšeničných klíčků, másle, mléce, burských oříšcích, sóji, salátu a v mase savců. Potřeba vitamínu E se zvyšuje při zvýšeném příjmu nenasycených tuků nebo zvýšeném vystavení se kyslíku (kyslíkové stany apod.). Poruchy vstřebávání tuků ze střeva mohou vést k příznakům nedostatku tokoferolu, protože vitamín se vstřebává jen společně s tuky.

Vitamín E můžete zakoupit na http://www.001shop.cz/p/vitamin-e-400-iu/

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tokoferol