Reklama

Problematické cestování po Německu v době covidové

Pandemie nemoci covid-19 nekomplikuje kvůli karanténním opatřením jen cesty Čechů do Německa, ale také turistiku uvnitř spolkové republiky. Po návratu z některých německých regionů totiž některé spolkové země vyžadují karanténu či negativní koronavirový test. 

Epidemicky rizikových míst je v Německu podle aktuální bilance Institutu Roberta Kocha (RKI) sedm, z nich čtyři jsou v Berlíně. Cestování uvnitř Německa je nyní aktuálním tématem, neboť v zemi postupně začínají podzimní prázdniny.

Hlavním kritériem pro označení oblasti za rizikovou je překonání hranice 50 nově nakažených na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní. To podle RKI nyní splňují města Remscheid a Hamm v Severním Porýní-Vestfálsku, okres Vechta v Dolním Sasku a berlínské části Mitte, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg a Friedrichshain-Kreuzberg.

Povinnou karanténu při návratu z německé rizikové oblasti prozatím vyžadují čtyři spolkové země: Berlín, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Porýní-Falc a Šlesvicko-Holštýnsko. Několik dalších zemí včetně Saska, Bavorsko či Braniborska zakazuje lidem z německých rizikových oblastí ubytovávat se v hotelech a jiných komerčních ubytovacích zařízeních.

O označení části Německa za epidemicky rizikové a také o opatřeních po příjezdu z těchto oblastí rozhodují jednotlivé spolkové země, což vede k velké nejednotě pravidel uvnitř Německa. Nejednota panuje i v názvech pro vnitroněmecké rizikové oblasti. Například v Hesensku se používá termín "oblasti se zvýšeným infekčním rizikem", v Bádensku-Württembersku se hovoří o "infekčních hotspotech".

Reklama

Například Šlesvicko-Holštýnsko za rizikové považuje čtyři výše zmíněné berlínské městské části a také města Remscheid a Hamm, okres Vechta mezi ně ale neřadí. Po příjezdu z vnitroněmeckých rizikových oblastí do Šlesvicka-Holštýnska je nutné nastoupit do dvoutýdenní karantény, kterou je možné ukončit dvěma negativními testy v rozmezí pěti dnů.

Naopak Meklenbursko-Přední Pomořansko, které během léta z preventivních důvodů zakázalo vstup na své území jednodenním výletníkům, nyní návštěvníky z Berlíně nijak neomezuje. Zemské ministerstvo zdravotnictví na svém webu uvádí, že několik berlínských městských částí sice podle RKI hranici nakažených překračuje, při započítání Berlína jako celého města je ale počet infikovaných stále pod limitem. To ovšem neplatí pro města Remscheid a Hamm a okres Vechta.

Aleš Zápotocký - ČTK

Reklama

Komentáře

Reklama