Lysozym se používá k ošetření sýrů. V USA zakázáno.