Rovněž tato látky má obdobné vlastnosti a použití jako E433.