Polysorbát 80 je stabilizátor a emulgátor.

Reklama

Reklama