Využití je v pekárenském průmyslu pro zlepšení vlastností těst.

Reklama

Reklama