Reklama

Trifosforečnany - E 451

Trifosforečnany mají podobnou vlastnost jako Difosforečnany, vázat vodu, jejich použití je rovněž při výrobě masných výrobků.