Reklama

Národní ústav duševního zdraví chce zmapovat problémy LGBT+ lidí

Nová publikace Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) pomůže získat data o problémech neheterosexuálních a genderově rozmanitých (LGBT+) lidí. Podle odborníků o jejich potížích v ČR chybí dostatek relevantních informací. Kvalitní data jsou zásadní pro odstraňování stigmatizace, diskriminace i násilí. 

Neheterosexuální lidé tvoří podle odhadů pět až deset procent společnosti. Publikace se standardy a doporučeními by měla podpořit zavádění otázek týkajících se genderové identity a sexuální orientace do všech relevantních výzkumných šetření, studií či průzkumů, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí NUDZ Jan Červenka.

"Stále panují obavy, že zařazení otázek na sexuální orientaci nebo genderovou identitu může snižovat ochotu respondentů účastnit se dotazování. Praxe však takové obavy nepotvrdila. Naopak je dnes zřejmé, že respondenti odpovídají na tyto otázky ochotněji než na jiné běžně zařazované otázky, jako například výši příjmu," popsal výzkumník NUDZ Michal Pitoňák.

Mezi neheterosexuálními lidmi je podle odborníků například násobně vyšší podíl psychických problémů, a to zejména úzkostných a depresivních. Dosavadní výzkumy identifikovaly příčiny těchto duševně-zdravotních rozdílů v diskriminaci, stigmatizaci a z nich vyplývajícího menšinového stresu, který působí už na mladistvé. Zahraniční výzkumy ale ukázaly, že LGBT+ lidé mají také častěji více astmatických, kardiovaskulárních či jiných zdravotních obtíží, které se v datech o obecné populaci ztrácejí, a zůstávají tak neviditelné a neřešené.

"Efektivní intervence budeme schopni přijmout pouze díky důslednému mapování a lepšímu porozumění výskytu a charakteru stigmatizace, diskriminace či násilí vůči neheterosexuálním a genderově rozmanitým osobám. Získaná data mohou poskytovat podklady pro správné nastavení antidiskriminační legislativy a osvětových kampaní pro veřejnost," uvedl Pitoňák. Podle něj také informace pomohou při zavádění vzdělávání o LGBT+ tématech při přípravě veřejných činitelů a odborné veřejnosti či pro vypracování antidiskriminačních standardů, které si mohou sami zaměstnavatelé a zřizovatelé převzít.

Reklama

Publikace nazvaná Standardy a doporučení pro zjišťování společenského postavení, diskriminace a násilí vůči neheterosexuálním a genderově rozmanitým osobám je zdarma ke stažení na webových stránkách NUDZ. Na jejím vzniku spolupracovaly organizace Prague Pride, In Iustitia a Queer Geography a také Marcela Macháčková, která se věnuje problematikám destigmatizace duševních onemocnění a genderové a sexuální rozmanitosti. Publikace vychází z praxe v této oblasti a analýzy 26 zahraničních a českých dotazníkových šetření.

ČTK

Reklama

Komentáře

Reklama