Reklama

Disiřičitan draselný - E 224

Disiřičitan draselný (též pyrosiřičitan draselný) je anorganická sloučenina se vzorcem K2S2O5. Jedná se o bílý krystalický prášek se štiplavým sirným pachem. Hlavní oblastí použití je jako antioxidant a k chemické sterilizaci. Je chemicky velmi podobný disiřičitanu sodnému, se kterým lze v některých případech vzájemně zaměňovat. Obecně se preferuje spíše disiřičitan draselný, protože nezvyšuje obsah sodíku ve výživě.

Disiřičitan draselný má monoklinickou (jednoklonnou) krystalovou strukturu. Rozkládá se při 190 °C na oxid draselný a oxid siřičitý:

K2S2O5(s) ? K2O(s) + 2SO2(g)

Víno

Disiřičitan draselný je běžným aditivem (jako přídatná látka pro použití v potravinách má označení E224) do vín a moštů, kde uvolňuje oxid siřičitý SO2 ("síření")[1]. Chrání proti růstu divokých mikroorganismů a působí jako účinný antioxidant, čímž chrání barvu, chuť a vůni vína.

Typické dávkování je 1/4 čajové lžičky disiřičitanu draselného na šestigalonový sud moštu (zhruba 75 ppm SO2) před kvašením a 1/2 čajové lžičky (150 ppm SO2) při stáčení.

Při sanitaci vinařského náčiní se používá sprej s roztokem 1 % SO2 (2 čajové lžičky disiřičitanu draselného na litr)

Pivo

Disiřičitan draselný se někdy používá v pivovarnictví k inhibici růstu divokých kvasinek, bakterií a hub. Říká se tomu ?stabilizace?. Disiřičitan se používá také k neutralizaci chloraminu, který se přidává v úpravnách pitné vody k její dezinfekci. U nás se v drtivé většině případů[zdroj?] používá k dezinfekci vody chlornan sodný. Použití chloraminu zvyšuje koncentraci nežádoucích amonných iontů ve vodě. Týká se to jak domácího vaření piva, tak i komerční produkce. Nepoužívá se až tolik pro vaření piva, protože mladina se téměř vždy vaří a tedy se stejně zničí většina mikroorganismů. Lze ho ale přidávat do vody použité při drcení ječmene, aby se odstranily chloraminy, které mohou způsobovat fenolickou pachuť piva. (A. J. DeLange)

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Disi%C5%99i%C4%8Ditan_draseln%C3%BD