Použití při výrobě uzených masných výrobků. V USA omezené povolení.