Kyselina mravenčí (lat. acidum formicicum, též acidum formicum), methanová kyselina (mimo chemii dle PČP metanová kyselina) je nejjednodušší karboxylovou (organickou) kyselinou. Z jejího vzorce vyplývá, že na karboxylovou skupinu ?COOH je vázan pouze jeden atom vodíku. Je to bezbarvá na vzduchu dýmající ostře páchnoucí kapalina.

Kyselina mravenčí je obsažena v mravenčím jedu, odtud pochází její název. Dále je obsažena např. v jedu včel. Kyselina mravenčí má leptavé účinky a používá se především v organické technologii. Tvoří jako ostatní kyseliny soli, které se nazývají mravenčany, převládá však označení formiáty. Stejné označení se používá i pro látky, vznikající esterifikací - tzn. reakcí s alkoholy, nejjednodušším esterem je methylformiát, neboli mravenčan methylnatý. Syntetická kyselina mravenčí se užívá k výrobě barviv, v gumárenském průmyslu a v koželužství k odvápnění kůže, též jako přídatná látka do potravin pod označením E 236. Je to nejsilnější kyselina z karboxylových kyselin, protože je bez uhlíkového řetězce a bez mezomérního efektu. Vysoký bod varu má díky relativně vysoké molární hmotnosti. Má silné redukční účinky. V laboratoři slouží k výrobě oxidu uhelnatého pomocí kyseliny sírové, která odebere z kyseliny mravenčí vodu. HCOOH ? CO + H2O

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_mraven%C4%8D%C3%AD