Vlastnosti a použití podobné jako u kyseliny octové.