Vlastnosti a použití podobné jako u kyseliny octové.

Reklama

Reklama