Siřičitan sodný (Na2SO3) je rozpustná sodná sůl kyseliny siřičité. Je sloučeninou vznikající například při odsířování kouřových plynů. Používá se jako konzervant chránící sušené ovoce proti ztrátě barvy, k ochraně masa, také stejně jako thiosíran sodný ke konverzi halogenidů na příslušné kyseliny, ve fotografii a ke snižování hladiny chloru ve vodě v bazénech.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Si%C5%99i%C4%8Ditan_sodn%C3%BD