Tetraboritan sodný Na2B4O7 je anorganická sloučenina. Dekahydrát (triviálně borax) Na2B4O7 ?10 H2O se používá ve sklářském průmyslu. Bezvodý tetraboritan sodný se velmi často uplatňuje v metalurgii, kde tavenina tetraboritanu sodného překrývá roztavený kov a funguje jako ochranný prvek proti oxidaci zpracovávané slitiny. V analytické chemii je směs tetraboritanu sodného s uhličitanem sodným univerzálním tavidlem, používaným pro rozklady geologických a dalších obtížně rozpustných vzorků. Ve fotografické chemii se používá jako slabá zásada do jemnozrnných vývojek a speciálních přerušovacích lázní.V potravinářství se používá jako konzervant pod označením E 285.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tetraboritan_sodn%C3%BD