Glutaman amonný i Glutaman hořečnatý jsou využívány pro zvýraznění chuti některých potravin, v náhražce soli, směsích koření a pod.