Je používán pro zvýraznění chuti. V USA zakázáno.

Reklama

Reklama