Má vlastnosti a použití obdobné jako E628 Guanylan draselný. V USA zakázáno.