Reklama

Lékárníci bojovali s nejdelším výpadkem centrálního úložiště eReceptů v historii

Lékárníci napříč republikou bojovali s historicky nejdelším výpadkem centrálního úložiště eReceptů, trval více než pět hodin. Ve většině případů nemohli pacientům vydávat předepsané léky. Co lze v takových případech dělat?

19.1.2022 v ranních hodinách byla Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) nahlášena dočasná nedostupnost systému eRecept, která trvala více než pět hodin. Lékárníkům nefungovalo načítání eReceptů z centrálního úložiště receptů a nemohli pacientům vydat předepsané léky. Bohužel velmi omezeně fungovalo záložní třetí úložiště, které by mělo být řešením pro podobné situace. Lékárníci za vzniklé potíže nemohou a snaží se individuálně situaci s pacienty řešit tak, aby neodešli bez svého léku, pokud je to alespoň trochu možné. Česká lékárnická komora žádá stát o systémové řešení, které lékárníkům umožní vydávat léky v obdobných situacích.

Lékárníci nemohli vykonávat svou základní činnost – výdej léků na recept

S krátkodobými výpadky centrálního úložiště eReceptů se lékárníci občas potýkají, opakovaně se do takto nepříjemné situace dostávali zejména v roce 2019. Dnešní výpadek lékárníci vnímají jako nejdelší v historii eReceptu. Podle webu ePreskripce a mluvčí SÚKL byl provoz úložiště obnoven krátce před 13 hodinou. Informace o obnovení dodávky se však od ranního výpadku již několikrát změnila a pacientů pro které byly jejich léky nedostupné, během dne přibývalo.

Léky lze vydat, pokud správně funguje třetí úložiště, pomocí identifikátoru nebo na listinný recept. Nelze je vydat na občanský průkaz. Situaci ale komplikuje to, že listinný recept musí být jen jednopoložkový

Reklama

Záložní úložiště nemá veškeré funkcionality jako centrální úložiště. Například v něm nelze načíst elektronické recepty přes občanský průkaz nebo recepty rezervované v lékárně. Lékárníci také v okamžiku výdeje nemají informaci, zda léky na receptu nebyly zcela nebo částečně vydané dříve, třeba i v jiné lékárně. Jako velká komplikace se jeví také zvyk některých lékařů neposkytovat pacientům identifikátor eReceptu a spoléhat na přístup lékárníků do centrálního úložiště eReceptů přes občanský průkaz pacienta.

Lékař může recept při výpadku předepsat na listinný recept. Velkým omezením je však i to, že takový recept může být jen na jeden lék. Lékárníci usilovali o to, aby mohl být jako v minulosti alespoň dvoupoložkový, což by v podobných krizových situacích pomohlo k rychlejšímu výdeji léků pro pacienty.

Funkčním řešením podobných situací, které ČLnK již několikrát navrhovala, by byla změna zákona o léčivech„Je třeba okamžitě začít řešit, jak mohou fungovat lékárny při výpadku úložiště, v případech nedostupnosti internetu či přerušení dodávek elektrického proudu. Stávající situace jsou životně nebezpečné a lékárníci musí mít možnost pacientovi lék v takových situacích vydat. V případě výpadku centrálního úložiště eReceptů mohou lékaři napsat recept papírový. Stejně tak by měl mít lékárník možnost vydat léky i bez dostupného úložiště, pokud disponuje informací o tom, co bylo pacientovi předepsáno,“ vysvětluje Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK.

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.
Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

Reklama

Komentáře

Reklama