Je využíván jako zdroj železa při jeho nedostatku.