V ČR je používání Mléčnanu železnatého povoleno jen k udržení barvy černých oliv.