Vlastnosti síranu hlinitého je úprava kyselosti potravin a je to zpevňující látka.

Reklama

Reklama