Síran vápenatý je anorganická sloučenina se vzorcem CaSO4, vápenatá sůl kyseliny sírové. Je to běžná laboratorní a průmyslová chemikálie. Ve formě ?-anhydritu (téměř bezvodá forma) se používá jako desikant. Používá se též k flokulaci ve výrobcích, jako je tofu. V přírodní podobě je nerafinovaný síran vápenatý průsvitný, krystalický bílý kámen. Prodává se i ve verzi s barevným indikátorem - impregnovaný chloridem kobaltnatým, který funguje jako indikátor vlhkosti a barví materiál do růžova až modra.

Hemihydrát (CaSO4.~0.5H2O) se běžně označuje jako sádra, kdežto dihydrát se přirozeně vyskytuje jako minerál sádrovec. Bezvodá forma je též přítomná v přírodě jako ?-anhydrit. V závislosti na metodě kalcinace dihydrátu síranu vápenatého se rozlišují specifické hemihydráty: alfa-hemihydrát a beta-hemihydrát. Liší se jen ve velikosti krystalů. Krystaly alfa-hemihydrátu jsou prizmatičtější a při smíšení s vodou tvoří silnější a tvrdší superstrukturu.

Zdroj: wikipedia.org