Tyto uhličitany jsou emulgátory, mající kypřící účinky a také upravují kyselost potravin.