Reklama

Sex není jen orgasmus

Na 8. srpna připadá Mezinárodní den ženského orgasmu, jehož cílem je zvýšit povědomí o ženské sexualitě. Přestože se kvalita ženského intimního života zvyšuje, existují skupiny žen, které své sexuální potřeby těžko uspokojují. Dle průzkumu až 7 % žen není vůbec schopno dosáhnout orgasmu, 40 % jen stěží. Mezi ně patří i ženy se zdravotním znevýhodněním. Sexualitu lze však naplnit i jinak než dosažením orgasmu.

Mezinárodní den ženského orgasmu každoročně připadá na 8. srpen. Přestože byl původně pokusem o vyrovnání „sexuálního dluhu“ mužů vůči ženám, v současnosti představuje příležitost zvýšit povědomí o ženské sexualitě, která byla dříve opomíjena nebo tabuizována. I dnes ale panují různé mýty, například, že dosažení orgasmu je znakem dokonalého sexu. Přitom uspokojivý a naplňující sexuální život lze vést i bez orgasmu. A to především u žen, které ho všeobecně dosahují hůře či vůbec.

Problémy s dosahováním orgasmu má až 7 % českých žen

Dosáhnout orgasmu ať už během sexu nebo masturbace není samozřejmostí. To potvrzuje i nedávný průzkum, který realizoval e-shop Ruzovyslon.cz ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos na reprezentativním vzorku 1 026 lidí. Z výzkumu vyplynulo, že až 7 % žen není vůbec schopno dosáhnout orgasmu. Zhruba 40 % ženám se pak často stává, že nedosahují orgasmu, nebo jim trvá dosáhnout orgasmus příliš dlouho,“ komentoval výsledky průzkumu Adam Durčák ze společnosti Růžový slon. Tyto problémy pak ženy nejčastěji řeší použitím erotických pomůcek (52 %) nebo sexuální terapií (30 %).

Intimita žen se zdravotním znevýhodněním má svá specifika

Reklama

Problémy s dosažením orgasmu, ale i prožíváním vzrušení a vůbec s naplněním vlastní sexuality trápí zejména ženy se zdravotním znevýhodněním. Například ženy po poškození míchy či s jiným zdravotním postižením. Právě jejich sexuální život má svá specifika. Nejde pouze o ztrátu pohybu, poruchu či ztrátu citlivosti těla, ale i bolesti. Z psychologického hlediska se pak ženy potýkají se sníženou sebeúctou a sebedůvěrou z přijetí „nového“ těla, únavou z běžných denních aktivit, které jsou najednou mnohem náročnější apod. 

Část žen proto na sexuální život po poranění míchy zanevře. „Z našeho dotazníkového šetření z roku 2020/2021 vyplynulo, že 28 % žen nemá chuť a sílu na sexuální aktivitu, 22 % žen trpí snížením libida,“ uvedla Iva Hradilová, ergoterapeutka a specialistka na oblast sexuality v Centru Paraple, dlouhodobě se zaměřujícím na pomoc lidem ochrnutým po poškození míchy. „Na druhou stranu přibližně 45 % žen je schopno dosáhnout orgasmu, z toho 14 % pomocí vibrační stimulace klitorisu,“ dodala Hradilová s tím, že orgasmus nemusí být hlavní ukazatel toho, zda vedou spokojený aktivní sexuální život.

 

U žen se zdravotním znevýhodněním také často záleží na kompenzačních pomůckách, které jim pomáhají sexuální aktivitu realizovat. „Jedná se například o úchopové pomůcky pro udržení vibrátoru nebo polohovací klíny, polštáře, vak ze stropního závěsného systému pro správné zapolohování těla při sexuálním styku,“ popsala Petra Hamerníková z organizace Freya, která se zabývá vzděláváním a poradenstvím v oblasti sexuality lidí se zdravotním znevýhodněním, seniorů a seniorek.

Orgasmus nemusí být nutností, sexualitu lze naplnit i jinak

Potřeba intimity se přitom nevztahuje pouze k sexuálním aktivitám. Podle odborníků lze vlastní sexualitu naplnit i jinak než jen stimulací k dosažení orgasmu. Klitoris není hlavním orgánem k dosažení sexuálního uspokojení. Tím hlavním orgánem je naše hlava. Zásadním aspektem je vzrušení a touha a té dosahují ženy i bez dosažení orgasmu. Naplnění sexuálního prožitku pomocí touhy, vzrušení či imaginace může být stimulováno různými smysly a je možné k němu využít pestrou škálu erotických pomůcek,“ vysvětlila Iva Hradilová. Důležitou roli hraje podle ní také partner. „Podpora partnera a udržení partnerského vztahu je nezbytné pro spokojený aktivní sexuální život. Velmi často partner přechází do role pečující osoby, což výraznou měrou ovlivňuje intimní život obou,“ dodala Hradilová.

Odborníci se shodují, že obecně je důležité nalézání alternativních cest k sexuálnímu uspokojení, například i skrze citlivé erotogenní zóny, které ženy s hendikepem mají. U žen, u kterých díky poranění míchy došlo ke ztrátě citlivost v intimních partiích je pravděpodobné, že budou mít eroticky citlivější jiné části těla než dříve, která společně mohou objevovat s partnerem a stimulovat je,“ uvedla Petra Hamerníková.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O průzkumu na téma orgasmus

 

Průzkum byl proveden na jaře 2023 na vzorku 1026 lidí – zástupců české online populace ve věku 18–65 let. Výzkum byl reprezentativní s ohledem na pohlaví, věkovou strukturu, region, velikost místa bydliště a vzdělání obyvatel ČR. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

Reklama

Komentáře

Gi (So, 12. 8. 2023 - 01:08)
Vždy jsem dělal maximum pro to, aby ženy dosahovaly orgasmů. Považoval jsem to za svojí povinnost gentlemana. Dokážu mrdat mnoho hodin, aby mé partnerky byly uspokojené. Některé to hrály a tím se o to mohly připravit. Časem jsem to poznal a napravoval jejich divadlo. Mám šťastné manželství, protože manželka má velmi intenzivní orgasmus do pěti minut a je jedno jak jí to dělám, ale pak si pár dní nezašukám. Svou potřebu vyplním onanií, protože to podstatné je, že manželka je se mnou šťastná a spokojená. Snažím se být věrný i když jsem dost, tak zvaně vykřičený mrdák. Mrzí mne,že některé ženy dosahují orgasmu jen masturbací, protože jejich muži je uspokojit nedokážou. Pomohl bych jim, kdybych byl volný a tolik nemiloval manželku.
Návštěvník (So, 12. 8. 2023 - 02:08)
Domnívám se, že ženy mohou prožít orgasmus i nekoitálně a nemasturbačně, podobně jako muži, kteří mohou při velkém vzrušení ejakulovat spontálně bez fyzického drážění penisu. Doprovázel jsem ženu, která po mě toužila tak, že jen po objetí a líbání to dostala tak, že už pak nemohla mít styk. Jiná se mi uělala doslova na koleni, které jsem měl mokré a byla to doktorka. To nebyl jediný případ. Byla to i sestřička, která mi dělala EKG, nebo mladá prodavačka, která mi vracela na stokorunu, jako na tisícovku. Jedna moje kolegyně během porady vyvrcholila tak, že na její židli byla louže a musela se jít převléci. Během jejího orgasmu jsme museli čekat až se vzpamatuje, protože byla úplně mimo tak bych mohl pokračovat. Ženský orgasmus nemusí být působením penisu, ale jimi samými a to vůbec nezmiňuji ty, které to mají jen při masturbaci, protože jejich muži to egoisticky odfláknou tak, že jim nic jiného nezbývá, než si ten orgasmus udělaat samy sobě.
Reklama