Reklama

Preventivní prohlídky a vyšetření pro muže

Jaká vyšetření a prohlídky může absolvovat dospělý muž?

Preventivní prohlídky a vyšetření se různí dle jednotlivých věkových skupin a také dle pohlaví. Preventivní prohlídky a vyšetření jsou důležité v každé životní etapě a pojištěnec by se jim neměl vyhýbat v žádném věku, a to ani za předpokladu, že se cítí zdravý. O počínajícím onemocnění (bez příznaků) pacient nemusí vědět dlouhou dobu.

Pravidelné preventivní prohlídky jsou efektivním prostředkem primární i sekundární prevence, mohou odhalit případné obtíže a včas předejít vážnějším chorobám. Navazují na ně i tzv. screeningové programy. Ty mají za cíl odhalit výskyt závažných diagnóz v raném stádiu. Od určitého věku, nebo při splnění dalších podmínek, má na takové vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění nárok celá populace. Informaci o tom, zda do této kategorie již patříte, by měl podat primárně praktický lékař. U mužů se aktuálně jedná o kolorektální screening, populační pilotní program časného záchytu (screening) karcinomu prostaty, populační pilotní program časného záchytu (screening) karcinomu plic a plošný screening osteoporózy.

Níže uvádíme přehled jednotlivých preventivních prohlídek a vyšetření u mužů. Přehled pro ženy je uveden zde.

 

Reklama

Preventivní prohlídky – muži od 18 let

Každý dospělý muž by měl chodit na pravidelné preventivní prohlídky. Obsah a frekvence preventivních prohlídek jsou definovány ve vyhlášce č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

 

Všeobecná preventivní prohlídka u praktického lékaře

 • každé dva roky
 • součástí jsou také předepsaná vyšetření, která se provádějí ve stanoveném věku (viz dále)

 

Stomatologická preventivní prohlídka

 • jednou za rok

 

Pozn. tzv. „druhá“ prohlídka (prohlídka registrovaného pojištěnce od 18 let věku) je hrazena zdravotní pojišťovnou v případě, kdy to určí zubní lékař (stav pacienta to vyžaduje) a pacienta indikuje.

 

Vyšetření, která jsou součástí všeobecné preventivní prohlídky, další odborná a screeningová vyšetření

Muži ve věku 18-35 let

Obsahem všeobecné preventivní prohlídky jsou také:

 • orientační vyšetření moči – každé dva roky
 • v 18 a ve 30 letech – vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
 • v 18 a ve 30 letech – kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)

 

Muži ve věku 35-50 let

Obsahem všeobecné preventivní prohlídky jsou také:

 • orientační vyšetření moči – každé dva roky
 • ve 40 letech – vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
 • ve 40 letech a poté každé dva roky – kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)
 • ve 40 letech a poté každé čtyři roky – vyšetření EKG

 

Další odborná vyšetření:

 • od 45 do 61 let každé čtyři roky – preventivní oční vyšetření

 

Muži ve věku 50 let a starší

Obsahem všeobecné preventivní prohlídky jsou také:

 • orientační vyšetření moči – každé dva roky
 • ve 50 a 60 letech – vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
 • každé dva roky – kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)
 • každé čtyři roky – vyšetření EKG
 • od 50 let každé 4 roky – vyšetření funkce ledvin u pacientů s diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi
 • nově od 1. 4. 2023 – screening osteoporózy *

* VZP zahájila plošný screening osteoporózy – více informací

 

Screeningové programy a další odborná vyšetření:

 • od 50 do 55 let jednou za rok – vyšetření na okultní krvácení ve stolici **
 • od 50 do 69 let (nově od 1. 1. 2024) – screening časného záchytu karcinomu prostaty – na laboratorní rozbor krve, z něhož se stanoví hladina tzv. PSA, může pojištěnce také odeslat ošetřující urolog
 • od 55 let jednou za dva roky – vyšetření na okultní krvácení ve stolici **
 • od 55 do 74 let – screening karcinomu plic – vyšetřit se mohou nechat kuřáci (současní či bývalí) s kuřáckou historií 20 vykouřených cigaret denně po dobu 20 let
 • do 61 let každé čtyři roky – preventivní oční vyšetření

** vyšetření je možné nahradit screeningovou kolonoskopií (kolorektální screening) jednou za 10 let

 

Úhrada z veřejného zdravotního pojištění

Veškerá vyšetření, která jsou pacientovi indikována, jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Všechna vyšetření je nutné provést ve smluvních zdravotnických zařízeních (tzn. u poskytovatele zdravotních služeb, který má smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta).

Viktorie Plívová - tisková mluvčí VZP

Reklama

Komentáře

Anonym (Ne, 19. 5. 2024 - 07:05)

Do šedesáti jsem byl pravidelně zván na preventivní a periodické prohlídky. Každý rok povinně pro zaměstnavatele a laždé dva roky u obvodní praktické lékařky. Když jsem odcházel do důchodu, tak mi obvodní řekla, že bych měl brát léky na diabetes a cholesterol, protože mám nález. Vzhledem k tomu, že jsem měl informace o svém zdravotním stavu z odbornějších vyšetření, bez nálezu, tak jsem odmítl s tím, že ze mne chce jen tahat peníze za léky, které nepotřebuji. Od té doby už na prohlídky zván nejsem a vůbec mi to nechybí.

Reklama