Reklama

Příběhy z talmudu

Talmud představuje monumentální dílo shrnující tradiční učení judaismu. Vedle zákonů a nařízení ( legislativní část ) obsahuje i legendy, životopisy a naučné příběhy ( hagadická část ). Přestože se učení talmudu studuje především v rámci židovské tradice, je jeho moudrost univerzální, nezávislá na náboženství a národnosti.


VŠE PRO NAŠE DOBRO

Rabi Huna vyprávěl starý příběh o rabim Akivovi, který se vydal na dlouhou cestu pěšky a zastavil se v jednom městě, aby tam přenocoval. Žádný z obyvatel města mu však nechtěl poskytnout přístřeší.

Obyčejný člověk by to pokládal za neštěstí, ale Akiva jako náboženský člověk věřil, že cokoli milosrdný Bůh činí, činí pro naše dobro.
Rabi Akiva si vzal na cestu pouze tři cenné věci: lampu, kohouta a osla. Uložil se na noc v polích za městem. Zatímco spal, silný vítr mu zhasl lampu, potom se k němu připlížila kočka a zadávila mu kohouta a nakonec mu lev zabil a sežral osla.

Akiva však neklesal na duchu a řekl si: "Cokoli milosrdný Bůh učiní, činí pro naše dobro."

Tu samou noc vtrhla do města banda lupičů a odvlekla všechny jeho obyvatele. Kdyby Akiva našel nocleh ve městě, i on by byl unesen. Když zaslechl tu zlou zprávu, uvažoval: "Samozřejmě je mi těch lidí líto, ale to, že mne odmítli, jen znovu dokazuje, že co milosrdný Bůh činí, činí pro naše dobro."
Když někdo rabiho Hunu požádal, aby vysvětlil, proč si rabi Akiva myslel, že dopadl dobře, Huna odpověděl: "Kdyby jeho lampa hořela, mohli by ho bandité spatřit. Podobně i kohout a osel ho mohli prozradit. Kdyby se tak stalo, odvlekli by i jeho!"

(TALMUD, B'raghot 60b)

KOMENTÁŘ RABÍNA:

Toto podobenství nás učí, že jakmile Bůh zasáhne do našeho života, důsledky jeho zásahu, ať nám připadají jakékoli, mohou pro nás být požehnánín. Ať to dokážeme pochopit nebo ne, Bůh je nekonečně milosrdný, soucitný a spravedlivý. I když to třeba hned nevidíme ze svého lidského úhlu pohledu, věřící člověk se nikdy nebojí a nezoufá, že byl opuštěň, ať se ocitl v sebesložitější situaci. Důvěra v Boha ho vede k víře, že svět, pokud ne určitý jednotlivec, z toho jistě bude mít prospěch.

 

DVAKRÁT VYLÉČEN

Jednoho dne velký rabín Raba vážně onemocněl.

Svolal své sluhy a řekl jim: "Prosím vás, abyste nikomu neříkali o mé chorobě. Bojím se, že by lidé o mně šířili klevety, kdyby věděli o mé nemoci. A to by mohlo nepříznivě ovlivnit můj osud."

A potom rabí dodal: "Avšak bude-li má nemoc trvat několik dalších dní, povězte to každému na tržišti. To způsobí dvě věci: Za prvé, moji nepřátelé se budou radovat. A protože nás učili, abychom se netěšili, když naši nepřátelé trpí, Bůh z nich bude nešťastný, a aby je potrestal, uzdraví mě.
Za druhé, ti, kterým leží na srdci moje blaho, se za mě budou modlit. A prostřednictvím jejich modliteb Bůh sešle velké požehnání.

Tak budu vyléčen dvakrát."

(TALMUD, N'DARÍM 40A)

KOMENTÁŘ RABÍNA:

V průběhu života si získáváme zastánce i pomlouvače - ty, kteří nás mají rádi a starají se o naše blaho, a ty, kteří jednají naopak. Toto podobenství nás učí poznávat smysl a hodnotu všech vztahů, s nimiž se v životě setkáváme, i těch negativních. Z každého, koho známe, můžeme mít užitek, i ze svých nepřátel.


Rabi Bradley R. Bleefeld, Robert L. Shook, nakladatelství Portál , 2000).

Reklama
Reklama

Komentáře

Lucienka (So, 13. 4. 2002 - 10:04)
Ahoj, pročítám příběhy z Talmudu a cítím se fajn! Jak pěkné, když si uvědomíme, že milosrdenství nemusí být jen z našeho pohledu láskyplné, ale i kruté... A pak - postupem času shledáme, že to kruté bylo k něčemu, že jsme se něco naučili - věřit, milovat..., že jsme zase o kousek vyrostli...
Majka (Čt, 12. 7. 2007 - 11:07)
Při pročítání příběhu z Talmudu si plně uvědimují, že vše zlé je k něčemu dobré i když si to uvědomíme s odstupem času.Naučit se věřit milovat, co víc si přát.
jenda (Čt, 12. 7. 2007 - 13:07)
Aneb teorie nejlepšího možných světů:)
Ale já už jsem na pohádky velkej, takže mě to nijak magicky neoslovuje. měli by to číst naši politici, zejména Havel a Jařab a Motejl a další lidumilci. Třeba by se jim trochu rozsvítilo i bez rány pěstí do rypáku:)
(So, 8. 11. 2008 - 19:11)
ano, svět se přece točí okolo mne, tedy pardon- okolo Židů, nebot' ti jsou vyvoleni.Není mi dobře z vašeho přesvědčení. Je mi zle z vaší morálky bez morálních hodnot.Toto nízké musí zaniknout..
Reklama