Reklama

Granátové jablko dokáže pročistit tepny

Bylo zjištěno, že granátové jablko dokáže zabránit progresi ischemické choroby srdeční.

Nová studie publikovaná v časopise Ateroskleróza potvrzuje, že extrakt z granátového jablka může zabránit a / nebo zvrátit základní patologii spojenou se srdeční úmrtností: postupné zanášení věnčitých tepen způsobené hromaděním tukových látek známých jako ateroskleróza.

Myši s genetickou predispozicí k spontánnímu ucpávání koronárních tepen dostávaly extrakt z granátového jablka v jejich pitné vodě po dobu dvou týdnů, počínaje od tří týdnů věku. Navzdory tomu, že granátové jablko zvyšuje hladinu LDL cholesterolu, došlo k snížení velikosti aterosklerotických plaků v aortální dutině a snižení podílu koronárních tepen s uzávěrem aterosklerotickými pláty.

Pozoruhodné je, že vědci také zjistili, že extrakt z granátového jablka vedl k těmto blahodárným účinkům :

Snížení hladiny oxidačního stresu
Snížení monocytového chemotaktického proteinu-1 - chemického přenašeče (chemokinu) spojeného se zánětlivými procesy v cévách .
Snížení akumulace lipidů v srdečním svalu
Snížení infiltrace makrofágů v srdečním svalu
Snížené hladiny monocyttového chemotaktického proteinu - 1 a fibrózy v srdečním svalu
Snížení srdečního rozšíření
Snížení EKG abnormality

Reklama

Tato studie přispívá k již existujícímu klinického výzkumu a naznačuje, že granátové jablko může pomoci odblokovat tepny. Například v roce 2004 časopis Klinická výživa zveřejnil výsledky tříleté klinické studii u izraelského obyvatelstva. Bylo zjištěno, že denní spotřeba šťávy z granátového jablka snížila výskyt stenóz karotických tepen až o 29% do 1 roku. Pozoruhodné je, že zúžení tepen v kontrolní skupině se zvýšilo o 9%, což naznačuje, že granátové jablko má na pročištění tepen ještě větší účinky než bylo patrné u první skupiny.

Granátové jablko má velkou hodnotu při  kardiovaskulárních onemocněních, o čemž svědčí následující experimentálně potvrzené vlastnosti:

Protizánětlivé: Stejně jako při mnoha chronických degenerativních onemocněních, zánět hraje významnou roli v patogenezi kardiovaskulárních onemocnění . Existuje pět studií  na GreenMedInfo.com naznačujích, že  granátové jablko má protizánětlivé vlastnosti.

Snižování krevního tlaku: Granátové jablko má přirozené vlastnosti inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu a zvyšuje hladinu oxidu dusnatého, což jsou dvě cesty ke snížování krevního tlaku.

Protiinfekční: Plaky nahromaděné v tepnách jsou často zasaženy sekundární virovou či bakteriálníinfekcí, včetně hepatitidy C a Chlamydia pneumoniae.  Granátové jablko má širokou škálu anti-bakteriálních a anti-virových vlastností.

Antioxidant: Jedním ze způsobů, kterým se krevní tuky stávají škodlivými pro srdce (aterogenní), je oxidace.  LDL například, může být technicky “zvýšený“, ale neškodný, pokud není snadno oxidovatelný. Granátové jablko snižuje oxidační stres v krvi. Jedna studie na myších ukázla, že toto snížení oxidačního stresu bylo spojeno se 44 % snížením rozsahu aterosklerotických lézí.

Zdroj: GreenMedInfo.com
 

Reklama

Komentáře

Honza (Ne, 19. 2. 2017 - 16:02)
No a kde se ty granátový jabka daj koupit?
! (Út, 21. 2. 2017 - 12:02)
V kterémkoliv supermarketu.
Jak nějaký článek začíná slovy "Bylo zjištěno, že..." a odvolává se na jakousi "studii" bez udání pramenů, jedná se krajně nevěrohodné a irelevantní informace.
Default User Image
Hanka (St, 24. 1. 2024 - 09:01)

Kvalitní extrakt z granátového jablka - https://www.001shop.cz/mattisson-extrakt-z-granatoveho-jablka-500-mg-60-tablet/

Reklama