Reklama

Neuklizené zbytky štěrku, písku a soli v obcích mohou poškodit zdraví či majetek

Příchod jara a slunečné dny kontrastují s nepořádkem na chodnících a silnicích mnoha tuzemských měst a vesnic. V zimě byly totiž použity pro ošetření silnic a chodníků různé posypové materiály, štěrk, písek nebo sůl. A tento nepořádek často nebývá ani na přelomu března a dubna uklizen.

„V zimním období mají lidé i instituce obecně tendenci venku méně uklízet. Často totiž prší nebo leží sněhová pokrývka, což úklid komplikuje. Sníh mnohdy také skryje, co by jinak bylo vidět. Pejskaři v zimě sbírají exkrementy po psech také méně než jindy,“ říká Jan Dzúr ze společnosti Kärcher.

Polétavý prach

Včasné odklizení zimního posypu výrazně snižuje množství polétavého prachu. Silná automobilová doprava totiž posypové materiály ležící na komunikacích stále více rozmělňuje a víří v ovzduší. Takto rozvířený prach se významně podílí na celkovém množství polétavého prachu v ovzduší, některé údaje říkají, že až z jedné čtvrtiny. Pečlivý jarní úklid pak tento problém výrazně zmírní.

Takzvaný polétavý prach tvoří malé částice různých látek, které jsou tak lehké, že trvá velmi dlouhou dobu, než se usadí. Jedná se o drobné částečky, které lze vidět proti slunci. Polétavý prach je různě velký a také různě těžký, podle toho také trvá rozdílně dlouho, než se jeho částice usadí. Je tvořen většinou sírany, amonnými solemi, uhlíkem, některými kovy, dusičnany, případně i těkavými organickými látkami nebo polyaromatickými uhlovodíky.

Reklama

Pro lidské zdraví rozhodně není velké množství polétavého prachu ideální. Nejčastěji vyvolává astma a plicní choroby. U starších lidí pak může způsobovat cukrovku, vysoký krevní tlak a různá srdeční onemocnění. Znečištěné ovzduší též zhoršuje mnohá kožní onemocnění a kvalitu pleti.

Česká republika je podle nedávné studie barcelonského ústavu ISG po Itálii druhou nejpostiženější evropskou zemí, kde se jemný polétavý prach nejvíce podílí na úmrtnosti obyvatel.

Kamínky mohou poškozovat majetek

„Pokud nedojde k včasnému úklidu posypových kamínků, ulice se plní materiálem, který je nebezpečný zejména pro lak automobilů, ale i pro další majetek. Odletující kamínky totiž dokáží poškodit lak na vozidle až do té míry, že se může barva odloupnout na kov a místo začne rezavět. Riziko pak představují i pro čelní skla automobilů,“ upozorňuje Jan Dzúr ze společnosti Kärcher.

Ať už se jedná o jarní úklid městských či obecních komunikací nebo firemních či soukromých prostor, vše se odvíjí od strategického a systematického přístupu k úklidu. Ten začíná u venkovních prostor a neocenitelnými pomocníky mohou být profesionální zametací stroje, komunální nosiče nástaveb nebo komunální zametací stroje.

Reklama

Komentáře

Pepa (So, 1. 4. 2023 - 21:04)
jakýs takýs úklid až v květnu
Reklama