Reklama

Laktoferin - Zázračná molekula

Laktoferin je bílkovina nalezená v několika tělesných tekutinách, včetně mateřského mléka, slz a slin. Je známý svými protizánětlivými, antibakteriálními a antivirovými vlastnostmi. V posledních letech byl předmětem mnoha vědeckých studií, které zkoumaly jeho potenciální výhody pro lidské zdraví včetně inhibice růstu nádorů.

Funkce a význam Lactoferinu

Lactoferin hraje klíčovou roli v imunitním systému těla. Jeho schopnost vázat železo může bránit růstu patogenních bakterií, které potřebují železo k přežití. Kromě toho má Lactoferin schopnost modulovat imunitní odpověď těla a chránit tělo před infekcemi.

Výzkumné poznatky

 

Reklama

1. Publikace "Fenomén Laktoferinu - Zázračná Molekula" 

Název: The Lactoferrin Phenomenon-A Miracle Molecule

Autoři: Paweł Kowalczyk, Katarzyna Kaczyńska, Patrycja Kleczkowska, Iwona Bukowska-Ośko, Karol Kramkowski, Dorota Sulejczak

Datum publikace: 4. května 2022

Shrnutí: Mnoho škodlivých faktorů, které ovlivňují lidské tělo od narození do stáří, způsobuje mnoho poruch, například ve struktuře genomu, což indukuje apoptózu buněk a jejich degeneraci, což vede k vývoji mnoha nemocí, včetně rakoviny. Mezi faktory vedoucí k patologickým procesům byly popsány mikroby, viry, dysregulace genů a poruchy imunitního systému. Funkci ochranného činidla může hrát lactoferrin jako "zázračná molekula", endogenní protein s řadou příznivých antimikrobiálních, antivirových, antioxidačních, imunostimulačních a DNA týkajících se vlastností. Účelem tohoto článku je prezentovat široké spektrum vlastností a roli, kterou lactoferrin hraje při ochraně lidských buněk ve všech stádiích života.

Klíčová slova: stárnutí; rakovina; imunomodulace; lactoferrin; oxidační stres.

 

2. Publikace "Antivirové vlastnosti laktroferinu - přirozená molekula imunity" :

Název: Antiviral properties of lactoferrin--a natural immunity molecule

Autoři: Francesca Berlutti, Fabrizio Pantanella, Tiziana Natalizi, Alessandra Frioni, Rosalba Paesano, Antonella Polimeni, Piera Valenti

Datum publikace: 16. srpna 2011

Shrnutí: Laktoferin je multifunkční glykoprotein vázající železo, který hraje důležitou roli v imunitní regulaci a obranných mechanismech proti bakteriím, houbám a virům. Schopnost lactoferrinu vázat železo souvisí s inhibicí mikrobiálního růstu, stejně jako s modulací motility, agregace a tvorby biofilmu patogenních bakterií. Nezávisle na schopnosti vázat železo interaguje laktoferin s mikrobiálními, virovými a buněčnými povrchy, čímž inhibuje mikrobiální a virovou adhezi a vstup do hostitelských buněk. Laktoferin může být považován nejen za primární obranný faktor proti slizničním infekcím, ale také za polyvalentního regulátora, který interaguje v virových infekčních procesech. Jeho antivirová aktivita, prokázaná proti obaleným i neobaleným virům, spočívá v rané fázi infekce, čímž brání vstupu viru do hostitelské buňky. Tato aktivita je vykonávána vazbou na heparan sulfát glykosaminoglykan buněčné receptory, nebo virové částice, nebo obojí. Navzdory antivirovému účinku laktoferinu, široce prokázanému in vitro studiemi, bylo provedeno jen málo klinických studií a související mechanismus účinku je stále předmětem diskuse. Nukleární lokalizace laktoferinu v různých epitelových lidských buňkách naznačuje, že laktoferin vykonává svůj antivirový účinek nejen v rané fázi povrchové interakce virus-buňka, ale také intracelulárně. Schopnost laktoferinu vykonávat silnou antivirovou aktivitu, prostřednictvím své vazby na hostitelské buňky a/nebo virové částice, a jeho nukleární lokalizace posiluje myšlenku, že laktoferin je důležitým prvkem v slizniční bariéře, účinným proti virovým útokům, a mohl by být užitečně aplikován jako nová strategie pro léčbu virových infekcí.

 

3. Publikace "Protirakovinné vlastnosti laktroferinu: Bezpečnost, selektivita a široký rozsah účinku":

Název: Lactoferrin's Anti-Cancer Properties: Safety, Selectivity, and Wide Range of Action

Autoři: Antimo Cutone, Luigi Rosa, Tiziana Natalizi, Alessandra Frioni, Rosalba Paesano, Antonella Polimeni, Piera Valenti, Giovanni Musci

Datum publikace: 15. března 2020

Shrnutí: Navzdory nedávným pokrokům v léčbě rakoviny mají současné léčby, včetně radioterapie, chemoterapie a imunoterapie, vedlejší účinky a dlouhodobé následky, které obvykle více či méně ovlivňují kvalitu života pacientů. Kromě většiny imunoterapeutických látek může úplný nedostatek selektivity mezi normálními a rakovinnými buňkami pro radio- a chemoterapii časem činit potenciálními antagonisty hostitelské protinádorové sebeobrany. Nedávno se začalo objevovat využití nutraceutik jako přírodních sloučenin podporujících standardní protinádorovou léčbu jako slibný nástroj pro jejich relativní hojnost, biologickou dostupnost, bezpečnost, nízkou cenovou efektivitu a imunokompatibilitu s hostitelem. V tomto přehledu jsme nastínili protinádorové vlastnosti Laktoferinu (Lf), železo vázajícího glykoproteinu vrozené imunitní obrany. Lf má po orálním podání vysokou biologickou dostupnost, vysokou selektivitu vůči rakovinným buňkám a širokou škálu molekulárních cílů řídících nádorovou proliferaci, přežití, migraci, invazi a metastázování. Je důležité poznamenat, že Lf může podporovat nebo inhibovat buněčnou proliferaci a migraci v závislosti na tom, zda působí na normální nebo rakovinné buňky. Důležité je, že podávání Lf je vysoce tolerováno a nepředstavuje významné nežádoucí účinky. Navíc Lf může zabránit vývoji nebo inhibovat růst nádoru tím, že posílí adaptivní imunitní odpověď. Nedávno bylo zjištěno, že Lf je ideálním nosičem pro chemoterapeutika, dokonce i pro léčbu nádorů mozku díky své schopnosti překročit hematoencefalickou bariéru, což celkově vypadá jako slibný nástroj pro prevenci a léčbu rakoviny, zejména v kombinovaných terapiích.

MK

Reklama

Komentáře

Reklama